Hjälp du har rätt till

Ekonomiskt stöd

Samhället ger föräldrar ekonomisk hjälp att ta hand om sina barn. Det finns flera olika bidrag du kan få. En del får du automatiskt, andra måste du ansöka om själv. Här har du information om de vanligaste bidragen till unga föräldrar.

Föräldrapenning

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Bostadsbidrag

Om du skulle hamna i stora ekonomiska svårigheter så kan du även söka socialbidrag. Det gör du genom att kontakta socialkontoret på den ort du bor.

Socialt stöd

Vare sig du står ensam eller har människor omkring dig kan det vara en omvälvande upplevelse att bli gravid. Skulle du vilja ha socialt och känslomässigt stöd för att ta dig igenom din graviditet finns det många organisationer som arbetar med sådant. Läs mer här om hjälp och stöd du kan få.